Varkens

Volgens de algemene media en de sociale media in het bijzonder, neemt aantal moslims in Nederland schrikbarend toe. Dit is natuurlijk verschrikkelijk (=ironisch). Een van onze volksvertegenwoordigers spreekt over de islamisering van onze samenleving.

Maar als je de cijfers erop naslaat (bron o.a. CBS, Vluchtenlingenwerk NL, Europese commissie etc.) dan is ‘slechts’ 5 tot 6% van de Nederlandse bevolking moslim.

Verdeling religie in Nederland

Verdeling religie in Nederland

Dat is 1 op de 20 personen (In mijn eigen vriendenkring klopt dit percentage overigens vrij goed) en het neemt niet dramatisch toe. Het percentage moslims in Nederland schommelt al jaren rond de 5-6%. Ja, nu hoor ik je denken, het percentage blijft gelijk, maar het totaal aantal nederlanders groeit ook, dus het absolute aantal moslims neemt wél toe! Immers, dezelfde volksvertegenwoordiger spreekt over een Tsunami aan moslims die ons land inmiddels overspoelt. Welnu, van die enorme toestroom is in de afgelopen jaren weinig cijfermatig bewijs.

Lees verder

Where are the songs about social media & internet?

The biggest change in the lives of many in the last decade is by no mistake the internet followed by the introduction of social media. Where ever you go, bring all of your friends with you in your pocket, and stay connected and have answers to all your questions. Never be unconnected your love-ones. Never have question unanswered. Ever since big changes have been introduced to mankind, songs have been written to either salute or detest the new feature or apparatus. Songs about trains, cars, televisions, the telephone, music records, airplanes, spaceships etc. etc. can be found in large numbers.

Lees verder