Varkens

Volgens de algemene media en de sociale media in het bijzonder, neemt aantal moslims in Nederland schrikbarend toe. Dit is natuurlijk verschrikkelijk (=ironisch). Een van onze volksvertegenwoordigers spreekt over de islamisering van onze samenleving.

Maar als je de cijfers erop naslaat (bron o.a. CBS, Vluchtenlingenwerk NL, Europese commissie etc.) dan is ‘slechts’ 5 tot 6% van de Nederlandse bevolking moslim.

Verdeling religie in Nederland

Verdeling religie in Nederland

Dat is 1 op de 20 personen (In mijn eigen vriendenkring klopt dit percentage overigens vrij goed) en het neemt niet dramatisch toe. Het percentage moslims in Nederland schommelt al jaren rond de 5-6%. Ja, nu hoor ik je denken, het percentage blijft gelijk, maar het totaal aantal nederlanders groeit ook, dus het absolute aantal moslims neemt wél toe! Immers, dezelfde volksvertegenwoordiger spreekt over een Tsunami aan moslims die ons land inmiddels overspoelt. Welnu, van die enorme toestroom is in de afgelopen jaren weinig cijfermatig bewijs.

Lees verder